Makina Grupları

Probat Makinası OS-450

Enerji Özellikleri
Kapasite Özellikleri
Boyut Özellikleri
Yakıt Tipi
Motorin ( 1 Brülör )
Minimum
95 kW (8kg/s)
Maksimum
213 kW (18kg/s)
Doğalgaz ( 1 Brülör )
65/80 kW(6.5/8 Nm³/s)
200 kW(18 Nm³/s)
Lpg ( 1 Brülör )
65/80 kW(2.5/2.9 Nm³/s)
200 kW(7.75 Nm³/s)
Kabak Çekirdeği
350-450
kg/h
Kabuklu Fıstık
250-300
kg/h
Ay Çekirdeği
250-300
kg/h